Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Điểm phát lát gì


Điểm phát đại diện cho 1 đơn vị cấp phát quảng cáo độc lập.

1 Điểm phát có thê đại diện cho 1 thiết bị cấp phát wifi marketing.

1 Thiết bị Wifi Marketing có thể được thiết lập để chứa nhiều điểm phát (tùy thuộc vào firmware của nhà sản xuất)

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7