Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Thiết lập hỉnh ảnh


1. Tạo ảnh  nền

- Ở Bước 2 ảnh được tách riêng ra sử dụng cho máy tính và điện thoại vì kích thức màn hình của thiết bị khác nhau.- Sau khi xong bước 2 => bước 3 chọn phần " Hiển thị ảnh nền"  để ảnh ở bước 2 hiện thị lên portal.


2. Tạo ảnh sidle

- up tối đa 4 ảnh

- Dung lượng ảnh dưới 1M  để tránh load chậm khi hiện thị trang portal


Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7