Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Quảng cáo đăng nhập MXH


- Lựa chọn hình thức đăng nhập để hiển thị có thể chọn 1 hoặc tất cả hình thức cho hiển thị.

- Sử dụng button lớn


- Có thể thay đổi dòng  chữ " login facebook" bằng  một văn bản tùy ý -> save  (click chuột trái vào biểu tượng mạng  xã hội để  thay đổi nội dung)

- Sử dụng button nhỏ


- Sau khi hoàn thành xong tạo chiến dịch thì ảnh portal hiển thị như ảnh demo bên dưới

- Demo với button lớn

- Demo với button nhỏ


Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7