Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Cấu hình cho thiết bị WRTLINK 380_355


Hướng dẫn setup wifi marketing Thiết bị CF E380AC

I.                 Update firmware và cấu hình interface, wireless

1.      Đặt IP tĩnh cho cổng LAN máy tính

+ IP : 192.168.1.1 (Tùy theo dải ip hiện tại của tbi 380AC)

+ Subnest mask : 255.255.255.0

+ Default gateway: bỏ trống

2.      Đưa thiết bị về trạng thái Recovery

+ Giữ nút reset, cắm dây mạng vào cổng POE của E380

+ Chờ đèn nháy 5 lần, nhả nút reset

+ Chờ thêm 1 lần nháy đúp nữa.

Đến đây, thiết bị đã được đưa về trạng thái Recovery, lúc này đèn của 380 sẽ không còn phát sáng nữa.

 
*** Để đưa về trạng thái cài đặt gốc thì ta sẽ nhấn giữ phím reset trong trạng thái cắm nguồn khoảng 10-15 giây (2 trường hợp này phân biệt nhau)

 

3.      Update file firmware

+ Mở trình duyệt, vào địa chỉ 192.168.1.1 là địa chỉ mặc định của tbi

+ Chọn tệp upload lede…380.bin Link Tải, nhấn update firmware

+ Chờ đến khi đèn giữ nguyên màu xanh lá chuối là đã upload thành công

4.      Đổi mật khẩu truy cập

+ Vào lại địa chỉ 192.168.1.1

 + Đăng nhập tài khoản root/admin

+ Chọn Go to password configuration, đổi mật khẩu thành admin2714

+ Chọn Save and apply

*** Tài khoản đăng nhập mặc định có thể là root/admin nếu upgrade firmware lede hoặc  operator/password nếu upgrade firmware openwisp

5.      Bật wifi

+ Vào Network -> Wireless

+ Mạng trên: 5G, mạng dưới: 2.4G, enable cả 2 dài tần

6.      Cấu hình các dải tần

+ Đổi tên wifi:

-        Chọn wifi cần chỉnh sửa

-        Vào tab General setup

-        ESID: Tên wifi

Chú ý: 2 dải tần có thể setup giống hệt nhau, có thể đặt trùng tên

                        + Cài đặt mật khẩu (nếu cần):

-        Chọn tab Wireless Security

-        Encryption: WPA2-PSK

-        Ciper: Auto

-        Key: Đặt theo yêu cầu của khách

7.      Add thêm SSID mới: Chọn Add và điền các thông số

II.               Cài đặt cổng WAN

<Cài đặt cổng WAN để biến E380 thành Router cấp địa chỉ IP và cài đặt được wifi marketing trực tiếp lên tbi>

************ Nếu chỉ phát thì ko cần thay đổi phần này ************

1.      Cấu hình lại WLAN

+ Chọn Edit của WLAN -> tab Physical Settings

+ Bỏ chọn mục Ethernet Adapter: "eth0" (WAN)

+ Chọn mục Custom Interface, nhập eth0.abc (Ví dụ: eth0.02)

+ Đổi IP về dải 192.168.10.1. (Đang là dải 192.168.1.1)

+ Chọn Save and Apply để lưu thao tác

Cổng eth0 có thể coi là eth0.00 luôn luôn dành cho WAN

*** Sau khi lưu thành công, bật wifi và truy cập vào wifi đang phát của tbi E380 này để tiếp tục truy cập vào thiết bị và cấu hình các phần sau

2.      Thêm Interface mới

+ Vào Network -> Interface -> Add new interface và nhập các thông tin:

-        Name of the new interface: WAN

-        Protocol of the new interface:

·        Static address: Đặt IP tĩnh cho E380 để có thể truy xuất từ xa

·        DHCP Client: tự nhận ip theo thiết bị gốc

-        Cover the following interface: Chọn Ethernet Adapter: "eth0" (WAN)

-        Nhấn Submit

-        Interface WAN chuyển màu hồng là OK

Kiểm tra các thông số của Interface vừa tạo, nếu chưa thấy hiển thị Ipv4 và các thông số MAC, Rx, TX thì cẩn khởi động lại thiết bị: System -> Reboot

III.             Cài đặt wifi dog

1.      Kết nối thiết bị bằng Putty

+ Mở phần mềm Putty, truy cập IP LAN của thiết bị, cổng 22

+ Đăng nhập với tài khoản: root/admin2714 (admin2714 là mật khẩu cài đặt cho thiết bị)

+ Chạy lần lượt các lệnh sau:

-        opkg update

-        opkg install wifidog

-        Nếu báo lỗi thì chạy:  opkg install wifidog--force-depends

-        /etc/init.d/wifidog start

-        /etc/init.d/wifidog enable

-        /etc/init.d/wifidog restart  Nếu muốn restart wifidog

-        /etc/init.d/wifidog status  và kiểm tra các thông số hiện ra

Trường hợp các lệnh opkg update hoặc opkg install wifidog ko chạy được thì kiểm tra lại DNS của WAN và LAN xem đã đúng chưa. Thường là 8.8.8.8/8.8.4.4

                       

IV.            Kết nối hệ thống wifi marketing WRTLINK

+ Mở phần mềm WINSCP:             

-        File Protocl : SCP

-        Host name  : IP WAN vào thiết bị

-        Port            : 22

-        User           : root

-        Password    : admin2714 (là password cài đặt cho thiết bị)

+ Mở folder etc, tìm và mở file wifidog.conf (có thể sử dụng file mẫu wifidog.confg)

+ Chỉnh lại các thông số:

-        Gateway ID: Địa chỉ MAC của tbi E380 (**) Chú ý: Địa chỉ này phải trùng khớp với địa chỉ MAC của thiết bị khi cấu hình trên trang quản trị, hướng dẫn ở phần sau

-        Gateway Interface: Xem trên cổng LAN của thiết bị. Thường là br-WLAN hoặc br-lan hoặc lan

-        Gateway address: IP cổng WAN của thiết bị

-        Auth Server: Sửa lại Host name như sau

o   WRTLINK connect3.wrtlink.com

o   

V.              Tạo tài khoản quản trị và cấu hình quảng cáo, thêm thiết bị cho khách

1.      Thêm tài khoản người dùng trên trang admin

+ Truy cập trang cloudadmin.wrtlink.com

+ Đăng nhập tài khoản trongpv/123456

+ Tạo tài khoản người dùng mới

+ Click vào tên người dùng vừa tạo để dẫn sang trang cloud.wrtlink.com, tạo tài khoản quản trị giao cho khách. Khách hàng sử dụng tài khoản quản trị này để quản trị quảng cáo và thiết bị của mình trên trang cloud.wrtlink.com

2.      Tạo quảng cáo

3.      Thêm thiết bị

Chọn Gateway -> Thêm thiết bị và điền các thông số:

+ Tên gateway: Đặt theo mẫu sau: CFE380AC_mã_dán_trên_thiết_bị. Ví dụ: CFE380AC_12-10_02

+ MAC: Địa chỉ MAC của thiết bị. Địa chỉ này phải trùng khớp với GatewayID cấu hình trong file wifidog.conf phần trên (**)

+ Serial Number: Thông số S/N dán phía sau thiết bị

+ Authem Mode: Chọn để sử dụng các hình thức đăng nhập được cài đặt trong phần quảng cáo

+ Hình thức đăng nhập: Chọn chiến dịch quảng cáo trong danh sách của bạn. Nếu chưa có thì vào phần Quảng cáo tạo mới

+ Khả năng xử lý: khả năng cân tải của thiết bị (không bắt buộc)

+ Địa điểm: Nhập địa điểm đặt thiết bị

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7