Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Tạo tài khoản truy cập wifi


-         Quản lý mật khẩu truy cập wifi:

·        Khi tạo chiến dịch quảng cáo bạn lựa chọn hình thức đăng nhập wifi là “Mật khẩu truy cập”. Để tạo mật khẩu wifi đăng nhập vào mạng thì vào“Quản lý mật khẩu truy cập wifi” tạo mật khẩu tùy ý.

·        Dấu “+” thêm mật khẩu truy cập.

·        Trạng thái mật khẩu on/off.

·        Sửa, xóa mật khẩu.


                    

       Thêm mật khẩu


·        “Mật khẩu” : Lựa chọn mật khẩu tùy ý bạn cần đặt (VDMK: QSDT).

·        “Số thiết bị tối đa”: Trên mật khẩu QSDT cho phép 7 thiết bị truy cập (đặt tùy ý).

·        “Thời gian phiên”: Là thời gian sử dụng mật khẩu và sau khi sử dụng hết thời gian thiết bị  sẽ bị ngắt kết nối cần đăng nhập lại từ đầu.
Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7