Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Cài đặt giới hạn truy cập


-         Cài đặt giới hạn truy cập:

·        Phiên truy cập là sau đăng nhập các hình thức quảng cáo thành công và sử dụng mạng liện lục trong 120 phút thì sẽ bị ngắt kết nối mạng. Lúc đó phải đăng nhập lại.

·        Dung lượng tối đa là khi sử dụng hết 500Mbps phải đăng nhập lại từ đâu

·        Thời gian giải phóng là khoảng thời gian khi không sử dụng mạng thì sẽ bị ngắt kết nối.

·        Các mức phiên truy cập, dung lượng tối đa, thời gian giải phóng cho về giá trị “0” chỉ một lần đăng nhập không giới hạn truy cập.


Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7